Reklama

Z końcem kwietnia mija termin składania rocznych zeznań podatkowych za rok poprzedni. Serwis Ozorków.net wraz z Instytutem Spraw Obywatelskich z Łodzi przypomina o możliwości przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (w skrócie OPP).

Od początku lutego na stronach serwisu Ozorków.net prezentowane są w ramach akcji „1% dla Ozorkowa” OPP działające na terenie miasta i gminy Ozorków.

Oddaj swój 1% tym, którzy działają dla dobra społeczności lokalnej lub potrzebują Twojej pomocy!

Dlaczego warto przekazać 1%?

Możliwość pozyskiwania 1% przez OPP odgrywa ważną rolę nie tylko w wymiarze finansowym i filantropijnym, lecz także jest narzędziem do budowania kapitału społecznego, zwiększania zaufania i wspierania działań bliskich wartościom każdego z nas.

Zainteresowanie wśród podatników możliwością przekazania na rzecz wybranej OPP 1% podatku dochodowego sukcesywnie wzrasta. W 2014 r. aż 47% Polaków przekazało 1% swojego podatku na rzecz OPP. Zaś w ciągu dekady funkcjonowania organizacji ze statusem OPP kwota przeznaczona na ich rzecz w ramach mechanizmu 1% wzrosła ponad 48-krotnie. Łącznie w latach 2004?2014 na rzecz OPP podatnicy przekazali 3111,5 mln zł.

Instytut Spraw Obywatelskich

Jak przekazać 1%?

Aby przekazać 1% podatku dochodowego wybranej organizacji, należy w zeznaniu podatkowym w odpowiednim polu wpisać numer KRS tej organizacji oraz wysokość przekazanej kwoty. Suma ta nie może być wyższa niż 1% podatku, ale może być niższa. Kwotę należy wpisać w odpowiedniej rubryce. Na przykład w standardowym formularzu -37 są to pola o numerach 137 i 138, znajdujące się w wyodrębnionej części ?H. Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)?. Odpowiednie rubryki znajdują się także w formularzach PIT-28, PIT-36, PIT-36L i PIT-38.

Wykaz wszystkich organizacji uprawnionych do pozyskiwania 1% podatku dostępny na stronie: pożytek.gov.pl.

Reklama