1 procent dla Ozorkowa - Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki
Reklama

Oddział Łódzki Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę powstał w 1989 r. Terenem działalności jest województwo łódzkie. Prezesem Zarządu Oddziału jest pani Halina Chojnacka.

Podaruj swój 1% podatku
Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę
Oddział Łódzki w Ozorkowie
NR KRS 0000 239066

Bezpłatnie rozliczymy Twój

Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki w Ozorkowie zaprasza wszystkich mieszkańców miasta Ozorkowa i okolic do swojej siedziby przy ulicy 31 w Ozorkowie w godz. od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku, gdzie rozliczymy bezpłatnie Twój PIT.

Członkami Stowarzyszenia są: ludzie chorzy na padaczkę, opiekunowie i członkowie rodzin ludzi chorych, członkowie wspierający – osoby fizyczne i prawne.

Celami działania Stowarzyszenia są w szczególności:

  • udzielanie członkom pomocy w rozwiązywaniu spraw życia codziennego oraz współdziałanie w ich rehabilitacji,
  • organizowanie samopomocy członkowskiej mającej na celu zespalanie środowiska,
  • dążenie do likwidacji barier społecznych i innych utrudniających normalne funkcjonowanie ludzi chorych,
  • współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi, innymi organizacjami działającymi na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.

Aktualnie liczba członków to 100 osób.

Przy Stowarzyszeniu powstały:

Warsztat Terapii Zajęciowej – jednostka nastawiona na zapewnianie pomocy i wsparcia osobom niepełnosprawnym zamieszkującym miasto i gminę Ozorków oraz gminy przyległe. Celem WTZ jest wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Wsparcia Społecznego – jednostka zajmująca się działalnością informacyjną oraz bezpłatnym wsparciem psychologicznym.

Stowarzyszenie jest organizatorem imprez integracyjnych mających na celu integrację osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem lokalnym. ( Integracyjny, Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych Ziemi Łódzkiej).

Stowarzyszenie organizuje także konkursy plastyczne w ramach Pikniku Integracyjnego oraz Konkursu Szopek:

Organizujemy także konferencje , spotkania , panele dyskusyjne oraz akcje informacyjne na temat epilepsji oraz problemami osób dotkniętych padaczką.

Więcej informacji o stowarzyszeniu można znaleźć na stronie http://www.pslcnp.pl.

Reklama