Reklama

Międzygminna Komunikacja Tramwajowa w maju ma wybrać oferenta, który dostarczy kilkanaście używanych wagonów tramwajowych. Będą one pochodzić od dostawcy zagranicznego. Mają to być wozy kilkunastoletnie, jednak znacznie nowsze od eksploatowanych tu obecnie przegubowców, wyprodukowanych przez chorzowski „Konstal” w połowie lat 70. Prowadzimy ostatnie roz­mowy z kilkoma firmami, któ­re zaoferowały nam tramwa­je – mówi Andrzej Grzelak, kie­rownik działu eksploatacji MKT. – Ostateczny wybór po­winien nastąpić w tym mie­siącu, potem wagony dotrą na Helenówek. Po ich przysto­sowaniu do polskich wymo­gów, tramwaje wyjadą na linię numer 46 Łódź-Ozorków.

Nie wiadomo na razie, ile konkretnie wagonów przyje­dzie do Polski. MKT nie chce tego zdradzać przed zakoń­czeniem rozmówz dostawca­mi. Każdy z nich oferuje bo­wiem inną cenę, ale i inny stan techniczny pojazdów. Od wy­branej opcji zależeć będzie liczba kupionych wagonów.

Będzie ich co najmniej ty­le, żebyśmy mogli zastąpić ni­mi najbardziej wyeksploato­wane przegubowce – twierdzi Andrzej Grzelak. – Codzien­nie na trasę 46 wyjeżdża 14 wagonów, kilka musi być też w rezerwie. Stare przegubow­ce z pewnością nie znikną , ale tabor zostanie poważnie odmłodzony.

Źródło : Express Ilustrowany, (jaz)
Data publikacji: 06.05.2006

Reklama