Reklama

Jeszcze w tym miesią­cu wybrany zostanie wyko­nawca przebudowy insta­lacji podziemnych na pla­cu Jana Pawła II w Ozorko­wie. Mieszkańców starów­ki czekają najpierw kilku­miesięczne rozkopy, a po­tem niespodzianka: z na­wierzchni placu zniknie szara i pofałdowana trylinka.
Zastąpi ją kostka bru­kowa. Prace polegać mają na wymianie wodociągu, ka­nalizacji i budowie od pod­staw kanalizacji deszczo­wej, której tu do tej pory nie było. Zerwana zostanie nawierzchnia na wszyst­kich jezdniach dookoła pla­cu, a także na części ulicy Starzyńskiego – do mostu na Bzurze.

Po ułożeniu rur wykonawca odtworzy wy­gląd placu już z zastosowa­niem szlachetniejszych ma­teriałów.

Źródło: Express Ilustrowany, (jaz)
Data publikacji: 06.05.2006

Reklama