Podpisy pod referendum w sprawie ACTA
Reklama

W niedzielę 19 lutego w godzinach od 17:00 do 21:00 odbędzie się w Pubie Intro spotkanie w sprawie referendum za odwołaniem ACTA.

Akcja jest ogólnopolska i w ciągu zaledwie 16 dni, zebrano już 300 000 podpisów. Aby zorganizować referendum, potrzebnych jest 500 000.
Przyjdź i złóż swój podpis.

Dlaczego ACTA to zamach na naszą wolność?

– Nad ACTA pracowano od 5 lat, a informacje o tych pracach wydostawały się dopiero pod wpływem nacisków opini publicznej. Sam fakt, że tak ważną ustawę chciano przed nami ukryć, jest rażącym naruszeniem zasad demokracji. Garstka ludzi wprowadza ustawę, która uderza w demokratyczną większość.

– Urzędnicy będą mogli działać ex officio, czyli bez stosownego wniosku. Będzie to ogromne pole do nadurzyć i korupcji, ponieważ urzędnik z własnego widzimisię będzie mógł zamknąć stronę internetową lub zarządzić przeszukanie komputera osoby prywatnej.

– Polska będąc jednym z członków ACTA, musi się jej zapisom bezwzględnie podporządkować i nie może zmieniać przepisów wewnętrznych niezgodnych z założeniami ACTA. Innymi słowy, to zagraniczne koncerny wydawnicze, będące siłą która doprowadziła do stworzenia ACTA, będą miały wpływ na nasze prawo. Przykładem jest Kanada, która najprawdopodobniej nie wprowadzi planowanych reform Prawa intelektualnego ponieważ kolidują one z zapisami ACTA.

– Dostawcy internetu będą mieli obowiązek zapisywać wszystkie nasze działania. To stworzy niesamowite źródło do inwigilacji każdego z nas. Nasza prywatność stanie się fikcją.

– Urzędy będą mogły bez wysłuchania drugiej strony, przystąpić do procedur związanych z "ochroną praw autorskich". Oznacza to, że jeśli zaistnieje podejrzenie, np. pobrania przez Ciebie nielegalnie muzyki, bez wysłuchania Twoich racji urzędnik może traktować Cię jak osobę winną.

Jest cała masa bardzo kontrowersyjnych przepisów, które zawiera ACTA. Istnieją uzasadnione podejrzenia, że ustawa uderzy w dostawców wszelkiego rodzaju zamienników, np. części samochodowych, tuszy do drukarek itp. Jeśli to prawda, wyobraź sobie jak zwiększy to Twoje koszty życia.

Dlatego nie możemy pozostawać dłużej obojętni, przyjdź w niedzielę i złóż swój podpis pod referendum.

O referendum

Referendum jest to forma inicjatywy obywatelskiej, na wniosek minimum 500 tysięcy obywateli którzy są pełnoletni i mają pełne prawa wyborcze. Pod wnioskiem musi być zawarte imię, nazwisko, adres zamieszkania, pesel oraz podpis. Podpisując listę popierającą referendum nie odpowiadamy na pytanie zawarte w liście, ponieważ na to pytanie odpowiadamy dopiero idąc na referendum. Jeżeli dojdzie do referendum i weźmie w nim udział 50% obywateli uprawnionych do głosowania, wtedy decyzja obywateli nie jest tylko opinio-dawstwem, ale ma moc wiążącą, z którą Rząd musi się liczyć. Jest to nasza jedyna szansa, aby pokazać obecnemu Rządowi oraz premierowi Tuskowi, że cierpliwość obywateli ma swoje granice.

Więcej o akcji na http://referendumacta.pl

Reklama