Reklama

W dniu 11 października w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, jako jedna z 10 gmin województwa łódzkiego (obok m.in. Miasta Ozorków i Gminy Dalików) podpisała umowę powołującą spółkę Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową (SIM) „Reymontowski”.

W uroczystym podpisaniu aktu notarialnego uczestniczył Z-ca Wójta Gminy Parzęczew, Grzegorz Zawadzki, który odebrał również czek o wartości 3 milionów złotych. Środki finansowe które wpłynęły już na konto Gminy Parzęczew pozwolą na objęcie przez gminę udziałów w spółce.

W wydarzeniu uczestniczyli także m.in. minister ds. samorządu terytorialnego Włodzimierz Tomaszewski oraz prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości Arkadiusz Urban. Inicjatywa ta ma na celu rozwijanie możliwości mieszkalnictwa społecznego na terenie Gminy Parzęczew. Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe działają na preferencyjnych warunkach i budują budynki wielorodzinne na terenie gmin, które są jej udziałowcami. Gmina nie wnosi własnych środków finansowych na budowę i późniejsze utrzymanie inwestycji.

Lokale mieszkalne, powstające w ramach SIM „Reymontowski” będą przeznaczone dla osób, które nie dysponują zdolnością kredytową na zakup własnego mieszkania, jednak stać je na opłacanie czynszu. Najemcy będą mieli możliwość wykupu mieszkań na własność na preferencyjnych zasadach. Gmina Parzęczew przekaże teren pod budowę budynków, a finansowanie budowy i utrzymania tych obiektów będzie zadaniem spółki działającej w ramach SIM. Obecnie trwają prace nad wyborem ostatecznej lokalizacji inwestycji.

„Uważam, że ta inicjatywa przyczyni się do rozwoju zarówno Gminy Parzęczew jak i samego Parzęczewa, który od 1 stycznia 2024 roku stanie się miastem. Budowa nowych budynków wielorodzinnych umożliwi zatrzymanie mieszkańców, którzy ze względu na zbyt mały rynek mieszkaniowy na terenie naszej gminy często byli zmuszeni wybierać sąsiednie miasta jako miejsce do życia” – mówi Zastępca Wójta Grzegorz Zawadzki.

Reklama