Reklama

Rząd stworzył system zachęt frekwencyjnych dotyczących niedzielnych wyborów.

Każda gmina licząca do 20 tys. mieszkańców, w której frekwencja przekroczy 60 procent, otrzyma 500 tys. zł. Z tego 250 tys. zł z przeznaczeniem na koła gospodyń wiejskich, ludowe kluby artystyczne i orkiestry dęte oraz kolejne 250 tys. zł – na lokalne kluby sportowe. To jednak nie wszystko. Jedna gmina w powiecie, w której będzie odnotowana najwyższa frekwencja wyborcza, otrzyma 1 milion zł z przeznaczeniem na remizy i 1 milion zł z budżetu obywatelskiego na dowolny cel.    

Oznacza to, że gmina mająca do 20 tys. mieszkańców w powiecie, w której będzie najwyższa, przekraczająca 60 procent frekwencja, może się wzbogacić aż o 2,5 mln zł.

Pismo do gmin – wybory

Reklama