Reklama

W 2019 roku w wyborach do Sejmu i Senatu frekwencja w naszej gminie wyniosła62,05%. Dało nam to 4 miejsce w powiecie wśród gmin do 20 tys. mieszkańców.
Utrzymanie frekwencji powyżej 60% oznacza, że pozyskanie środków na rozwój działalności kół gospodyń wiejskich i zespołów ludowych oraz dla lokalnych klubów sportowych jest w zasięgu ręki.
Zdobycie dodatkowych 2 milionów wymaga większego wysiłku i uzyskania frekwencji co najmniej 70%.
Zdobędziemy wtedy 1 mln na modernizację strażnic OSP na terenie gminy oraz 1 mln na budżet obywatelski, w ramach którego można finansować wszystkie działania, które są zadaniem własnym gminy, to znaczy, że moglibyśmy zrealizować wiele postulatów, które do nas zgłosicie poprzez swoje sołectwa, stowarzyszenia i grupy nieformalne.
Oprócz spełnienia obywatelskiego obowiązku możemy przyspieszyć realizację naszych wspólnych działań.
Zachęcajmy niezdecydowanych, pomóżmy w dotarciu do lokali wyborczych. Zróbmy to razem!

Reklama