Reklama

Dziś ośmioro pedagogów z ozorkowskich szkół podstawowych i przedszkoli miejskich otrzymało z rąk burmistrza Jacka Sochy i skarbnik miasta Mirosławy Piotrowskiej nagrody Burmistrza Miasta Ozorkowa za osiągnięcia w pracy edukacyjnej i wychowawczej.
W uroczystości, poza nagrodzonymi nauczycielami, uczestniczyli także dyrektorzy miejskich placówek oświatowych, za pośrednictwem których burmistrz Jacek Socha przekazał gratulacje i życzenia wszystkim pracownikom oświaty z Ozorkowa z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej.
Nagrody Burmistrza Miasta Ozorkowa dla nauczycieli przyznawane są co roku z okazji DEN.
Nagrody w 2023 r. otrzymali:
Aleksandra Fliszewska z SP5
Marieta Knapińska z PM2
Anna Barylska z PM2
Małgorzata Bratosiewicz z PM5
Mariola Tylke z MDK
Piotr Banasiak – dyrektor SP4
Dariusz Suchan z SP2
Artur Szwejda z SP2


Reklama