Reklama

Zarządzenie nr 39/2023 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w 2023 roku

Reklama