Reklama

Zarządzenie nr 40/2023 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie unieważnienia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w 2023 roku

Reklama