Zadziałajmy lokalnie w gminie Ozorków / fot. ug-ozorkow.pl
Zadziałajmy lokalnie w gminie Ozorków / fot. ug-ozorkow.pl
Reklama

4 maja 2016 roku o godzinie 11.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ozorków odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące konkursu „ IX”. „Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Celem „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Realizacja programu służy organizowaniu ów grantowych, w ramach których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości. O grant mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i grupy nieformalne działające na terenie miejscowości do 20 tyś. mieszkańców objętych zasięgiem Ośrodków „Działaj Lokalnie”. Poprzez Program „Działaj Lokalnie” wspierani są zwykli ludzie, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności.

Działaj LokalnieW spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Gminy Ozorków, pracownicy urzędu gminy zajmujący się pozyskiwaniem środków zewnętrznych, radni Gminy Ozorków, przedstawiciele prężnie działających Kół Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszeń. Spotkanie prowadzili pracownicy L.G.D , którzy przedstawili ogólne zasady konkursu tj. informacje kto może ubiegać się o dotacje i jakie projekty mogą być dofinansowane, wymaganym wkładzie własnym, kryteriach oceny wniosków, terminach oraz szczegółowe informacje na temat wypełniania formularza wniosku.

Zainteresowani, zadawali wiele pytań – między innymi o to, co wchodzi w zakres wkładu finansowego oraz niefinansowego, na co można przeznaczyć dotację, ile wniosków może złożyć jedna organizacja, kto wchodzi w skład komisji oceniającej wnioski, czy można realizować w partnerstwie.

Uczestnicy zapewniali, iż pomysły już powstały, teraz jedynie pozostało napisanie wniosków i czekanie na ogłoszenie wyników. Program finansowany jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Dodatkowo dotacje oraz koszty realizacji lokalnych konkursów grantowych są częściowo pokrywane przez partnerów ODL: samorządy, firmy, lokalne organizacje pozarządowe oraz mieszkańców.

Reklama