Obchody 70-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerchowie / fot. ug-ozorkow.pl
Obchody 70-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerchowie / fot. ug-ozorkow.pl
Reklama

Druhowie strażacy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerchowie przeżywali nadzwyczaj uroczyście swoje tegoroczne strażackie święto.

Dzień Strażaka organizowany na okoliczność uczczenia św. Floriana ? patrona wszystkich strażaków, postanowiono połączyć z jubileuszem 70-lecia istnienia jednostki OSP Czerchów.

Uroczyste obchody miały miejsce w dniu 30 kwietnia i rozpoczęły się mszą św. jubileuszową w intencji strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerchowie odprawioną w kościele parafialnym w Modlnej przez ks. Proboszcza Piotra Bratka. Do świątyni w Modlnej przybyli jubilaci ? druhowie OSP Czerchów, którzy gościli w tym dniu delegacje zaprzyjaźnionych jednostek OSP oraz oficjeli reprezentujących Samorząd gminy Ozorków, Związek OSP, służby PSP i wielu sympatyków ruchu strażackiego. Doskonałą oprawę uroczystości stanowiły poczty sztandarowe OSP i niezawodna Orkiestra Dęta z Solcy Wielkiej. Z jej to udziałem po odprawionej mszy św. odbył się niezwykle widowiskowy przemarsz uczestników uroczystości przez centrum Czerchowa w kierunku miejscowej strażnicy OSP. Tam, odbyła się część oficjalna jubileuszowych obchodów, którą poprowadził Prezes OSP Czerchów dh Krzysztof Granosik. Po odegraniu hymnu państwowego prezes miał swoje jubileuszowe wystąpienie, podczas którego powitał przybyłych gości, strażaków i wszystkich uczestników.

Oto przemówienie prezesa:

Drodzy strażacy i zaproszeni goście

Obchodzimy dziś wspólnie 70-lecie istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerchowie. Oznacza to, że wielu naszych druhów oraz pozostałych mieszkańców pamięta datę powstania u nas ogniowej straży i na pewno wielu z nich pracowało dla jej dobra. Choć te powojenne czasy już niewielu z naszych zacnych seniorów wspomina, to jednak w pamięci wielu czerchowian z pewnością zapadły groźne w skutkach pożary jakie dotknęły naszą miejscowość. Straszną nawałnicę ogniową przynoszącą wielkie zniszczenia w zwartej zabudowie wsi Czerchów przeżyli nasi krewni oraz sąsiedzi. Wielkie straty i cierpienia dotknęły naszych współmieszkańców, bo wielki ogień był nie do opanowania. To przykre wspomnienie w dniu dzisiejszym można w pewnym sensie skojarzyć z systematycznym rozwojem naszej strażackiej organizacji. Strażacy z jednostki OSP Czerchów żyją z tą myślą od lat i czują serdeczne wsparcie współmieszkańców.Obawa przed kolejną pożogą była naturalnym ludzkim zachowaniem i oby już nigdy więcej nie siała niepokoju wśród nas. Ten dzisiejszy, dość pokaźny już jubileusz przeżywamy w zupełnie innym nastroju, wielkie żywioły nie niszczą naszego dorobku, a drobne zagrożenia są w dużej mierze pod kontrolą. Tym bardziej ma to doniosłe znaczenie w dniu naszego święta, gdy nasi wspaniali goście są pod szczególną strażacką opieką.

Na okoliczność naszego jubileuszu – w imieniu własnym oraz Zarządu OSP Czerchów pragnę Was wszystkich powitać.

Witam serdecznie:

 • Druha Władysława Sobolewskiego – Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Ozorkowie i jednocześnie Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Zgierskiego,
 • Pana Tomasza Komorowskiego – Wójta Gminy Ozorków,
 • Pana Waldemara Szcześniaka – Przewodniczącego Rady Gminy Ozorków
 • Pana Witolda Kosmowskiego ? Sekretarza Gminy Ozorków,
 • Księdza Piotra Bratka – Proboszcza Parafii Modlna,
 • Pana Sylwestra Pawlaka ? Dowódcę JRG Ozorków ,
 • Panią Dominikę Wiktorowską – radną gminy Ozorków,
 • Druha Pawła Grzelaka ? Inspektora Urzędu Gminy Ozorków,
 • Pana Jana Karolaka ? sołtysa Czerchowa,
 • Druha Tadeusza Majchrzaka -Prezesa OSP wraz z pocztem sztandarowym jednostki,
 • Druha Tadeusza Ewiaka – Prezesa OSP Leśmierz wraz z pocztem sztandarowym jednostki,
 • Druha Dariusza Stańczyka – Prezesa OSP Modlna wraz z pocztem sztandarowym jednostki,
 • Druha Jarosława Kasprowicza – Prezesa OSP Ozorków wraz z pocztem sztandarowym jednostki,
 • Panią Mirosławę Walc ? dyr. w Leśmierzu,
 • Orkiestrę Dętą – OSP Solca Wielka,
 • Panią Barbarę Grabarek,
 • Panią Jadwigę Mazur ,
 • Panią Justynę Matusiak ,
 • Panią Sylwię Matusiak,
 • Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Czerchowie,
 • Dzisiejszych jubilatów – członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerchowie,
 • Witam gorąco wszystkich, których może nie wymieniłem.

Szanowni Zebrani

Obecny Zarząd jednostki OSP w Czerchowie zaplanował tą jubileuszową uroczystość przede wszystkim z wdzięczności dla wszystkich, którzy zakładali, budowali i wspierali przez lata naszą organizację strażacką. Nasz Zarząd i całą jednostkę będą oceniać inni na kolejnych jubileuszach, bardziej pod tym względem znaczących. Nie da się ukryć Szanowni Państwo, że jesteśmy jedną z niewielu jednostek OSP posiadającą na własność strażnicę z niezbędnym zapleczem. Wielu naszych poprzedników poświęciło swój czas i wysiłek, by remiza o takich rozmiarach stanęła w Czerchowie. Troską kolejnych pokoleń stało się utrzymanie obiektu i przystosowanie do funkcjonowania w zakresie gotowości bojowej p.poż., a także dla rozwijania życia kulturalnego mieszkańców.

Zawsze było u nas widać poczucie wspólnoty i dążenie do współpracy , gdzie głównym celem była – sprawna i gotowa do działań bojowych nasza jednostka OSP. Na dzień dzisiejszy nie możemy się poszczycić wymarzonym samochodem bojowym, ale mamy wysłużonego STARA i pozostałe wyposażenie dla spełnienia podstawowych wymogów w zakresie ochrony p.poż. na naszym poziomie jest finansowane przez gminę. Osobnym zagadnieniem z dziedziny finansowej jest kilkuletnie doświadczenie poprzez wnioskowanie o środki unijne za pośrednictwem Polcentrum. Dzięki temu sala, w której obecnie przebywamy została gruntownie odnowiona i wyposażona. W tym przypadku nasi mieszkańcy po raz kolejny potwierdzili swe silne więzi ze strażą pożarną i solidarnie zgromadzili wymagany wkład własny do wniosku o pieniądze. Nasze zamierzenia trafiły na przyjazny grunt, wymagane procedury udało nam się z pomocą dobrych ludzi przebrnąć i mamy za sobą poważny etap modernizacji naszej strażnicy.

Szanowni Państwo

Na przestrzeni minionych lat druhowie z jednostki OSP Czerchów systematycznie podejmowali w najbliższym otoczeniu zagadnienia dotyczące zapobiegania pożarom. Aby ta tematyka wciąż żyła w miejscowym środowisku, corocznie organizowaliśmy obchody Dnia Strażaka i zakładaliśmy mundur przy każdej ważnej okazji. Miała też miejsce współpraca zZarządem Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Ozorkowie oraz służbami Państwowej Straży Pożarnej. Właściwy stan gotowości bojowej potwierdzaliśmy częściej podczas zawodów sportowo-pożarniczych niż w czasie autentycznej akcji p.poż. i bardzo się z tego cieszymy. Jesteśmy świadomi, że nasza obecność w szeregach Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej nie służy tylko podtrzymywaniu tradycji ruchu strażackiego, ale przede wszystkim jesteśmy gotowi, zgodnie z przesłaniem Związku i oczekiwaniami otoczenia – do stania na straży i bezinteresownej pomocy poszkodowanym. Należy też wspomnieć, że wielu naszych druhów może pochwalić się długoletnią służbą oraz przyznanymi przez Związek medalami i odznakami. Nasza jednostka została uhonorowana przez Radę Gminy odznaką ?Zasłużony dla Gminy Ozorków? oraz przez władze Związku Srebrnym Medalem ?ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA?. Jako obecny Zarząd – chcielibyśmy być wyrazicielami również naszych poprzedników i z całą powagą powiedzieć, że jesteśmy dumni z naszych strażaków i gotowi na kolejne lata wspólnego działania. Jesteśmy również gotowi na dalsząwspółpracę z władzami samorządowymi naszej gminy oraz służbami p.poż., aby stan gotowości bojowej naszej jednostki wzrastał. Za wszelką dotychczasową pomoc z zewnątrz, za zaangażowanie naszych druhów i lokalnej społeczności składam serdeczne podziękowania. Wszystkich strażaków ? co już od nas odeszli ? uczcijmy minutą ciszy!

Drodzy Państwo

W dniu dzisiejszym, w dniu jubileuszu 70-lecia OSP Czerchów Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej wyróżnia naszych zasłużonych druhów odznakami i medalami, których pragnę zaprosić do dekoracji.

Do wręczenia odznak i medali zapraszam Prezesa Władysława Sobolewskiego i Wójta Tomasza Komorowskiego.

Dziękuję za uwagę i zapraszam na jubileuszowy poczęstunek. Życzę udanego spotkania.

Po odznaczeniu wszystkich wyróżnionych strażaków, miały miejsce wystąpienia zaproszonych gości – z gratulacjami, podziękowaniami i najlepszymi życzeniami dla jubilatów ? jednostki OSP Czerchów.

Reklama