Nowy chodnik i parking w Leźnicy Wielkiej / fot. parzeczew.pl
Nowy chodnik i parking w Leźnicy Wielkiej / fot. parzeczew.pl
Reklama

W Leźnicy Wielkiej zakończyły się prace związane z wymianą nawierzchni chodnika i wykonaniem parkingu na 6 miejsc postojowych przy drodze prowadzącej przez osiedle. Długość wybudowanego chodnika to  ok. 260 m, natomiast wartość wykonanych robót to 43.788 zł.

W piątek (6maja) przekazano wykonawcy teren pod przebudowę drogi w Śliwnikach. w całości realizowana będzie ze środków budżetu gminy i zakłada przebudowę  1120 mb nawierzchni. o szerokości 4 m powstanie na podbudowie z kruszywa o grubości 15 cm i 2 warstw asfaltu o grubości 3 cm. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Poddębic. Wartość prac to 215.389 złotych. Zakończenie robót zaplanowane jest na 30 lipca br.

5 maja Wójt Gminy Parzęczew podpisał umowę z przedsiębiorstwem „OTECH” Sp. zo.o. z Gorlic, które wykona dla Gminy Parzęczew modernizację systemu ciepłowniczego.

W ramach projektu dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości ok. 2 mln zostanie wybudowana nowoczesna na zrębki drewniane wraz z magazynem paliwa oraz zostanie zmodernizowany system ciepłowniczy na terenie Parzęczewa.

Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę 2.594.530 złotych. Termin zakończenia robót zaplanowany jest na 15 października tego roku.

Reklama