Poseł na Sejm RP Łukasz Rzepecki / fot. facebook.com/juzu12346
Reklama

wystosował interpelację poselską do Pana Mariusza Błaszczaka Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie planowanego zakwaterowania około 150-200 uchodźców syryjskiego pochodzenia na terenie sołectwa w powiecie zgierskim.

Poniższa jest wynikiem m.in. wczorajszego artykułu pt. „Imigranci trafią do Grotnik? Urząd do Spraw Cudzoziemców jednoznacznie nie zaprzecza„. Jak widać wywołał on duże emocje nie tylko wśród mieszkańców Ozorkowa, ale także wśród przedstawicieli naszego regionu w Sejmie RP.

Zgierz, 29 styczeń 2016r.

Łukasz Rzepecki
Poseł na Sejm RP
Klub Parlamentarny
Prawo i Sprawiedliwość

Szanowny Pan

Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji

Działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 1996r. Nr 73, poz.350 ze zm.) w zw.z art. 192 ust. 1 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej (M.P. z 2002r. Nr 23, poz. 298), niniejszym zgłaszam interpelację poselską w sprawie planowanego zakwaterowania około 150-200 uchodźców syryjskiego pochodzenia na terenie sołectwa Grotniki w powiecie zgierskim.

Jak powszechnie wiadomo Grotniki pod Zgierzem liczą obecnie około 1600 mieszkańców, a w skład Grotnik wchodzą trzy sołectwa Grotniki, i . Liczba mieszkańców wzrasta do około 5000 osób w sezonie letnim. Aktualnie w budynkach ośrodka w Ustroniu przebywa do 120 uchodźców co stanowi prawie 25% liczby stałych mieszkańców sołectwa Ustronie gdzie na stałe mieszka około 510 osób.

Z niepokojem wsłuchuję się w głos mieszkańców Ustronia jak i również pobliskich Grotnik, których doświadczenia z obecnymi uchodźcami są negatywne. Jak relacjonują mieszkańcy często dochodzi do tzw. zaczepek na ulicach głównie młodych dziewcząt i kobiet, w okresie letnim pod adresem kobiet padają wulgarne słowa w odniesieniu do ubioru. Obawy mieszkańców znacznie wzrosły w ostatnim czasie z uwagi na informacje o planowanym zaadoptowaniu na potrzeby uchodźców kolejnego ośrodka (-ów) i zakwaterowaniu do 150-200 uchodźców syryjskiego pochodzenia.

Obawy te są o tyle uzasadnione ponieważ liczba ponad 300 uchodźców na terenie sołectwa niesie realne zagrożenie zarówno na terenie szkoły (próba zdominowania polskich dzieci, próba narzucenia reguł w zakresie odżywiania i ubioru, nie wspominając już o ewentualnych innych możliwościach np. napastowanie seksualne uczennic), na ulicach, a w sezonie letnim w szczególności na kąpielisku w Grotnikach.

Zajmuję zdecydowane stanowisko iż rolą Urzędu ds. Cudzoziemców jest znalezienie takich lokalizacji (duże miasta) gdzie możliwie jak najmniejsza grupa uchodźców kwaterowana będzie w otoczeniu możliwie jak największej grupy ludności polskiej. Tylko wtedy proces asymilacji jeżeli w ogóle o takim można mówić obserwując np. niedawne wydarzenia w noc sylwestrową w Niemczech czy też w Szwecji ma realną szansę powodzenia.

W związku z w/w proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

  1. Czy Urząd do Spraw Cudzoziemców planuje zakwaterowanie kolejnych uchodźców na terenie sołectw Grotniki, Jedlicze, Ustronie? Proszę o podanie terminów i liczby uchodźców.
  2. Czy obecnie prowadzone są prace adaptacyjne w kolejnym ośrodku (ewentualnie ośrodkach) na terenie sołectw Grotniki, Jedlicze, Ustronie celem poszerzenia bazy miejsc noclegowych dla uchodźców?
  3. Czy Urząd do Spraw Cudzoziemców przeprowadził analizę jak wysoki ponad 25% udział uchodźców w ogólnej liczbie mieszkańców wpłynie na bezpieczeństwo lokalnej społeczności?
  4. Czy w związku z w/w planuje się uruchomić komisariat policji z 24 godzinnym dyżurem i patrolami?

Z poważaniem,

Łukasz Rzepecki
Poseł na Sejm RP

Reklama