Obchody 76 rocznicy Bitwy nad Bzurą w Modlnej / fot. ug-ozorkow.pl
Reklama

Na cmentarzach wojennych w Modlnej i Solcy Wielkiej, gdzie spoczywają obrońcy Ojczyzny z 1939 roku, są corocznie organizowane uroczystości patriotyczno-religijne dla upamiętnienia poniesionych ofiar na skutek prowadzonych walk na terenie gminy Ozorków.

Pamięć o bohaterach „Bitwy nad Bzurą” wymaga systematycznego zaangażowania społeczności gminy, by wciąż żyła i trwała w naszej świadomości. Wzorowa współpraca w tym zakresie władz gminy, wspólnot parafialnych oraz placówek oświatowych przynosi oczekiwane efekty.

W roku bieżącym najpierw oddano honory poległym za Ojczyznę na cmentarzu w Modlnej, 18 września w sposób godny i podniosły uczczono tam pamięć żołnierzy ?polskiego września?.

Reklama