Reklama

13 października, w przeddzień Święta Edukacji Narodowej, Piotr Giziński wręczył listy gratulacyjne i Nagrody Burmistrza Ozorkowa sześciorgu nauczycielom z miejskich placówek oświatowych.

Zobacz zdjęcia z uroczystości

Uroczyste spotkanie, w którym, poza wyróżnionymi pedagogami, uczestniczyli również dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz Barbara Kacprzak – naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, odbyło się w sali USC. Wśród nauczycieli, nagrodzonych za wybitne osiągnięcia w pracy edukacyjno – wychowawczej, znaleźli się: Bogumiła Matusiak z Przedszkola Miejskiego nr 4, Hanna Mucha z Przedszkola Miejskiego nr 5, Elżbieta Mierkiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 4, Aleksandra Fliszewska ze Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Konarskiego, Piotr Jatczak z Gimnazjum nr 1 oraz Małgorzata Rajska – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3.

Burmistrz Piotr Giziński wręczył również specjalny list gratulacyjny Hannie Bryczek, nauczycielce biologii z Gimnazjum nr 1, która została w tym roku uhonorowana Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę, przyznanym przez prezydenta RP.

Burmistrz przekazał także dyrektorom list z życzeniami dla pracowników oświaty.

Nagrody Burmistrza Ozorkowa z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznawane są co roku. Wnioski o nagrody dla nauczyli składają dyrektorzy placówek, a dla dyrektorów – wizytatorzy z Kuratorium Oświaty i naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Ozorkowie. Zgłoszone wnioski, pod względem formalnym i merytorycznym, ocenia specjalna komisja, w skład której wchodzą przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Łodzi, związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych oraz przedstawiciel Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Ozorkowie. Na podstawie opinii komisji przyznawane są nagrody.

umozorkow.pl

Reklama