Reklama

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu poszukuje rodziców zastępczych dla dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych. Już w połowie października br. Ośrodek Rodzin Zastępczych "Szansa" przeprowadzi pod okiem specjalistów nieodpłatne szkolenie.

Obecnie pod opieką PCPR w Zgierzu znajduje się 258 rodzin zastępczych, w tym 209 spokrewnionych i 49 niespokrewnionych, w których swoje miejsca znalazło łącznie 359 dzieci.

Jednak w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinnych pogotowiach nadal znajdują się dzieci czekające na swoje miejsce w życiu rodziny zastępczej.

Doświadczenie uczy nas, że nie ma reguły w tym, kto zostaje rodzicem zastępczym. Zgłaszają się do nas osoby w różnym wieku, o różnym wykształceniu i o zróżnicowanym statusie społecznym. Niektóre z tych osób mają duże domy za miastem, inne zaś zamieszkują miejskie osiedla. Tym, co łączy te wszystkie osoby, jest chęć i gotowość niesienia pomocy innym.

– Część naszych rodzin zastępczych to osoby, które odchowały już swoje dzieci, ale mają jeszcze siłę i możliwości na wychowanie kolejnych. Mają już wiedzę i doświadczenie, więc chcą je wykorzystać, aby pomóc jakiemuś dziecku w potrzebie. Są również rodziny, które mają jeszcze pod opieką swoje biologiczne dzieci, mimo to stwierdzają, że mają miejsce na przyjęcie dodatkowego dziecka i stworzenie mu rodziny. W ten sposób uczą swoje własne dzieci dlaczego warto pomagać i co można zrobić, żeby pomóc. Zdarza się również, że rodziną zastępczą zostają osoby, które nie mogą mieć własnych dzieci – mówi Sylwia Kalista – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu.

Dzieci, które wymagają umieszczenia w rodzinach zastępczych mają za sobą często traumatyczne doświadczenia. Przemoc ze strony najbliższych, głód, alkoholizm rodziców, problemy w szkole, czasem konflikt z prawem. Odepchnięte przez biologicznych rodziców, samotne, wystraszone zmagają się z trudami codzienności. Trzeba wiele wewnętrznej siły i odwagi, by wziąć na siebie odpowiedzialność za ich przyszłość. Trzeba mieć również wiarę w przyszłość i niezmierzone pokłady miłości. Na szczęście są wśród nas osoby skłonne do poświęceń pragnące otoczyć dzieci opieką i stworzyć im prawdziwy dom.

Zapisy na szkolenie dla rodzin zastępczych i szczegółowych informacji dotyczących rodzicielstwa zastępczego udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu ul. Sadowa 6a, pok. nr 3,4,6 lub telefonicznie 0-42 719 08 02, 719 09 53, 715 43 58.

Bezpłatne szkolenie rozpocznie się w Zgierzu w drugiej połowie października.

Reklama