Burmistrz odpowiada na pytania Radnych i mieszkańców Ozorkowa
Reklama

Sprawa niespodziewanej budowy wieży przekaźnikowej telefonii komórkowej przy ul. Polnej nabrała tempa. Dziewiątego stycznia w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 4 odbyła się XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Ozorkowa. Głównym punktem posiedzenia była kwestia niepoinformowania Rady Miejskiej oraz mieszkańców ulicy Polnej i ulic sąsiednich o planowanej inwestycji, tj. budowie drugiego w okolicy masztu telekomunikacyjnego.

Na pytania Radnych oraz mieszkańców odpowiadał Burmistrz Ozorkowa, Piotr Giziński. Głównym zarzutem, który padał pod jego adresem, było niewłaściwe zawiadomienie o w/w inwestycji właścicieli sąsiednich działek, co uniemożliwiło podjęcie ewentualnych działań prawnych, mogących wstrzymać budowę przekaźnika. Zdaniem Burmistrza wszystko odbyło się zgodnie z prawem, informacja o inwestycji została zamieszczona w internecie, w Biuletynie Informacyjnym Wiadomości Ozorkowskich oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta.

Według obowiązującego prawa, zgodę na podobną inwestycję muszą wyrazić właściciele działek sąsiadujących z działką na której prowadzona jest inwestycja. Warunek ten został spełniony, ponieważ właścicielem tej działki oraz działek sąsiadujących jest "SZYBKA INFORMACJA LOKALNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Ozorkowie. Wyszukiwarka podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym, podaje, że członkami Zarządu owej Spółki jest czterech mieszkańców Ozorkowa (kopia lokalna dokumentu): Gawrońska Helena, Kaźmierczak Stanisław, Milski Marek oraz Tomczak Stanisław). Jest to sprytny, często stosowany wybieg prawny. Informacja ta, podana przez jednego z Radnych wywołała oburzenie na sali.

Sprawą zajmie się Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej.

Reklama