Reklama

W Ozorkowie rozpoczęła się akcja uświadamiania mieszkańcom, jakie korzyści przynosi selekcja odpadów. Ma ona na celu przyzwyczajenie ozorkowian do dzielenia powstających w gospodarstwach domowych nieczystości na te, które trafią na wysypisko oraz na takie, które można ponownie wykorzystać.

Miasto zostało oklejone plakatami na billboardach. Są to powiększone prace dzieci z ozorkowskich szkół. Powstały w czerwcu w ramach konkursu na plakat promujący ekologię. Teraz wszyscy ozorkowianie zamieszkujący w budynkach jednorodzinnych otrzymują bezpłatnie worki na różne rodzaje odpadów. Do osobnych worków będzie trzeba wrzucać makulaturę, do osobnych szkło i plastik. Worki będą odbierane przez Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne raz w miesiącu, podczas opróżniania puszek ze śmieciami. Oprócz worków właściciele posesji dostaną także ulotki objaśniające jak segregować śmieci i zestawy higieniczne dla zwierząt, w postaci łopatki, rękawic i woreczka do sprzątania odchodów. Będzie ich 4 tysiące.

Chcemy przekonać mieszkańców, że warto segregować śmieci, bo daje to efekty w postaci czystszego środowiska – tłumaczy burmistrz Piotr Giziński. – Temu służyć ma akcja propagująca zachowania proekologiczne. Mam nadzieję, że ozorkowianie dadzą się szybko przekonać, iż warto segregować odpady już u źródła, czyli we własnej kuchni. Miasto zyska na tym, bo mniej będziemy płacić za umieszczanie śmieci na wysypiskach.

Akcja jest finansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi, Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne i Urząd Miasta. Łącznie będzie kosztowała około 50 tysięcy złotych, z czego z budżetu miasta pochodzić będzie ok. 10 tys. złotych.

Źródło: Express Ilustrowany, (JAZ)
Data publikacji: 19.08.2006

Reklama