Reklama

Ozorkowska jednostka Państwowej Straży Pożarnej ma od wczoraj nową siedzibę. Nowoczesną remizę z garażami dla 6 samochodów i częścią socjalną dla strażaków wybudowano kosztem 4 mln zł. Trwało to dwa lata, najwięcej pieniędzy pochodziło z budżetu wojewody.
Zobacz zdjęcia w OzoGalerii Otwarcie obiektu stało się okazją do ufundowania Komendzie Powiatowej w Zgierzu, której podlega ozorkowska jednostka, sztandaru. Uroczyste jego przekazanie odbyło się wczoraj. Strażacy otrzymali także medale i wyróżnienia, ale największą radość sprawił im zapewne nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Będzie to już piąty wóz stacjonujący w Ozorkowie.

Źródło : Express Ilustrowany, (mał)
Data publikacji: 30.05.2005

Reklama