Reklama

Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę istniejące od 1989 roku ma swoje oddziały na terenie całej Polski. Siedziba łódzkiego pododdziału znajduje się w Ozorkowie. Członkowie organizacji czynią starania, aby w tym mieście rozpoczął swą działalność ośrodek dla osób specjalnej troski. Do tej pory, przez kilkanaście lat swojego istnienia, dzięki pieniądzom pozyskanym głównie z darowizn organizacja zakupiła sprzęt medyczny za łączną kwotę 1.922.000 zł, wspomagając między innymi szpitale w Sieradzu, Piotrkowie Trybunalskim oraz łódzki szpital im. J. Korczaka.

Za swoją działalność na rzecz osób chorych na padaczkę prezes organizacji pani Halina Chojnacka została odznaczona z inicjatywy Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej pana Aleksandra Kwaśnieckiego Srebrnym Krzyżem Zasługi, natomiast pierwszy prezes stowarzyszenia dr Grzegorz Wiktor Pawliczak otrzymał Złoty Krzyż Zasługi.

W najbliższych planach łódzkiej filii stowarzyszenia jest uruchomienie Centrum Rehabilitacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, w którym znajdą się między innymi: Zakład Aktywności Zawodowej, Szkoła Przystosowania do Życia dla osób specjalnej troski.
Swoją pomoc przy realizacji przedsięwzięcia zaoferował burmistrz Ozorkowa pan Piotr Giziński.

Wszyscy, którzy chcieliby przyczynić się do rozpoczęcia działalności przez centrum rehabilitacji proszeni są o wpłaty na konto Banku Spółdzielczego w Ozorkowie,
nr konta: 87860001-149376-2700-61-2 z dopiskiem: „Spełnijmy nadzieję”.
Bliższe informacje można również uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej: arekkubicki@wp.pl.

Reklama