Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych 2003.
w Senacie RP w dniu 17-12-2003r.

Na wystawie zostały zaprezentowane prace artystyczne osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Zgierskiego i Łowicza. nad wystawą objął Pan Marszałek Senatu RP Longin Pastusiak. Inicjatorem zorganizowania tej wystawy był senator ziemi łodzkiej Pan Józef Dziemdziela. Dzięki tej inicjatywie stowarzyszenia, które pracują na rzecz osób niepełnosprawnych mogły zaprezentować się szerszemu ogółowi. Miasto było reprezentowane przez Stowarzyszenie Osób Chorych na Padaczkę. Stowarzyszenie to wchodzi w skład Rady Partnerów Społecznych „Spełnijmy Nadzieję”. Na wystawie obecni byli Pan Lesław Jarzębowki – powiatu zgierskiego, Pan Piotr Giziński – miasta Ozorkowa, Pan Krzysztof Gawroński – vice burmistrz miasta Ozorkowa, Pani Ewa Pałasz – przewodnicząca rady miasta Ozorkowa, oraz przedstawiciele władz urzędu marszałkowskiego województwa łódzkiego.

„Spełnijmy Nadzieję” o pomysł na zagospodarowanie tzw „szkieletu” w Ozorkowie na Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt ten spotkał się z dużym zainteresowaniem i uznaniem podczas trwania wystawy. Zdziwienie w środowisku posłów i senatorów wzbudziło to, że do tej pory Władze i Radni Miasta nie poczynili kroków w celu realizacji budowy Centrum Rehabilitacji.

Senatorowie i posłowie obiecali w realizacji tego przedsięwzięcia które ich zdaniem jest potrzebne osobom niepełnosprawnym. Z rozmowy z Panem Marszałkiem Senatu RP Longinem Pastusiakiem i z Panem posłem Gajdą można wysnuć jednoznaczny wniosek, że pomysł jest słuszny i zasadny i władze miasta powinny go jak najszybciej wprowadzić w życie.