Reklama

Kilka dni temu zakończyły się prace budowlane przy przebudowie parkingów znajdujących się przy Gminnym Ośrodku Zdrowia, Regionalnym Centrum Rozwoju oraz Szkole Podstawowej w Parzęczewie. Prace realizowane były w ramach kolejnego etapu rewitalizacji miejscowości Parzęczew i polegały na:

przebudowie istniejących miejsc parkingowych oraz chodnika przy Gminnym Ośrodku Zdrowia,utwardzeniu terenu i położeniu kostki brukowej przy nowo powstałym budynku Regionalnego Centrum Rozwoju oraz przy Szkole Podstawowej w Parzęczewie i Gminnej Bibliotece Publicznej.

Łącznie położono kostkę brukową na 2 900 m2.  Roboty wykonała firma BRUKAR Sp. z o.o z siedzibą w Łodzi.

Wartość całkowita inwestycji to 589 956,48 zł, z czego 441 268,23 zł stanowi dofinansowanie z budżetu państwa oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 148 688,25 zł to wkład własny Gminy Parzęczew.

Projekt pn.: „Rewitalizacja miejscowości Parzęczew – etap IV” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 ? 2020, Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.1 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – ZIT. 

Reklama