Reklama

Wójt Gminy Parzęczew na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Parzęczewie Pani Agnieszki Graczyk z dnia 20.06.2023 r., zgodnie z Uchwałą Nr IX/68/l I Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe przyznał pieniężne za osiągnięte wysokie wyniki sportowe i godne reprezentowanie Gminy Parzęczew niżej wymienionym zawodnikom w następującej wysokości:

Oliwia Janicka – 1200,00 zł,Maja Maciejewska – 1200,00 zł.

Wręczenie nagród nastąpi dnia 22.06.2023 r. na uroczystym zakończeniu roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Parzęczewie o godz. 13.

Sportowe Nagrody Gminy Parzęczew za osiągnięte wyniki sportowe

Reklama