Informacja o wstrzymaniu naboru wniosków na przydomowe oczyszczalnie ścieków dla osób fizycznych
Reklama

W związku z planowaną przez Zgierski inwestycją pn. ,,Przebudowie drogi – wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5140 E relacji ul. – ul. – ul. w miejscowości do torów akceptuje zaproponowane przez Wykonawcę objazdy dla pojazdów samochodowych oraz linii autobusowej nr 1 O. Podczas sporządzania czasowej organizacji ruchu dla komunikacji miejskiej, proszę o uwzględnienie nw. lokalizacji przystanków oraz terminu wskazanego w piśmie: 

Reklama