Sprzedaż końcowa węgla
Reklama

Sprzedaż końcowa węgla

W związku z przyjętymi zmianami ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236 z późn. zm.), Urząd Gminy w Parzęczewie informuje o końcowej sprzedaży węgla kamiennego.

Wnioski, które zostały złożone na zakup preferencyjny węgla do 30 kwietnia są nieaktualne, w związku z powyższym osoby zainteresowane zakupem węgla w ramach końcowej sprzedaży węgla są zobowiązane do złożenia stosownego wniosku w Urzędzie Gminy w Parzęczewie. Zmiana ustawy umożliwia również zakup węgla przez mieszkańców innych gmin na podstawie posiadanego zaświadczenia, o ile są uprawnieni do dodatku węglowego. Dla uprawnionych, zainteresowanych zakupem węgla został zniesiony limit ilościowy przypadający na jedno gospodarstwo domowe. Każdy uprawniony będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń.

Wnioski będą rozpatrywane w kolejności wpłynięcia, do wyczerpania zapasów węgla na składzie.

Dostępna ilość:

Ekogroszek Karlik 80,160 t.Orzech 49,050 t.Kostka 4,800 t.

Cena węgla niezależnie od sortymentu wynosi 1800,00 zł brutto za tonę.

Nabór wniosków trwa do 30 czerwca 2023 roku, a termin sprzedaży węgla zostaje wydłużony do 31 lipca 2023 roku.

Szczegółowych informacji dotyczących zakupu węgla udzielają pracownicy Urzędu Gminy w Parzęczewie przy ul. Południowej 1, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, w pokoju numer 20, tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57 nr wew. 110.

Więcej informacji

Wniosek na zakup preferencyjny węgla sprzedaż końcowa

Reklama