Informacja o wstrzymaniu naboru wniosków na przydomowe oczyszczalnie ścieków dla osób fizycznych
Reklama

A wraz z majem rozpocznie się sezon wydarzeń plenerowych. Dlaczego piszemy o tym, gdy za oknem mróz i prószy śnieg? Nadejścia wiosny wyczekują z upragnieniem mieszkańcy Małachowic, którzy w ramach naboru „Sołectwo na plus” otrzymali dotację z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadnia pn. „Folklor – tradycja – dziedzictwo. Sołectwo Małachowice bliżej ludzi”.

– Naszym celem było doposażenie świetlicy wiejskiej w Małachowicach w sprzęt niezbędny do organizacji imprez na świeżym powietrzu, dlatego jako sołectwo złożyliśmy wniosek na zakup namiotu do celów wyjazdowych, grilla gazowego oraz dwóch zestawów mebli ogrodowych. Pomysł spodobał się i otrzymaliśmy na realizację naszego małego marzenia dotację w wysokości 12 000,00 zł – wyjaśnia sołtys Małachowic Sylwia Zasada.

Reklama