Informacja o wstrzymaniu naboru wniosków na przydomowe oczyszczalnie ścieków dla osób fizycznych
Reklama

O tym, że cztery sołectwa z terenu naszej gminy otrzymały z budżetu Województwa Łódzkiego dotacje celowe w wysokości 12 000,00 zł pisaliśmy już kilka miesięcy temu. W październikowym wydaniu zamieściliśmy informację, na co przeznaczyli grant mieszkańcy Helenowa, dziś natomiast uchylamy rąbka tajemnicy, jaki pomysł mieszkańców Modlnej przypadł do gustu grantodawcy, który postanowił sfinansować właśnie to zadanie, wybierając spośród setek innych, zgłoszonych w tegorocznym naborze.

„Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Modlna poprzez doposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Modlnej” – taki tytuł nosiło zadanie zgłoszone przez mieszkańców Modlnej, które opierało się na zakupie szafy chłodniczej oraz piły spalinowej – sprzętów mających ułatwić działanie lokalnego koła gospodyń wiejskich oraz strażaków ochotników z miejscowej jednostki.

Reklama