WYMIANA POKRYĆ DACHOWYCH Z MATERIAŁÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA LUB ŚRODOWISKA W GOSPODARSTWACH ROLNYCH
Reklama

Od 17 października do 15 listopada 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków na wymianę azbestowych pokryć dachowych na budynkach służących do produkcji rolniczej.

Więcej informacji na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

https://www.gov.pl/web/arimr/dzialanie-5-wymiana-pokryc-dachowych-z-materialow-szkodliwych-dla-zdrowia-lub-srodowiska-w-gospodarstwach-nabor-2022

Reklama