WYMIANA POKRYĆ DACHOWYCH Z MATERIAŁÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA LUB ŚRODOWISKA W GOSPODARSTWACH ROLNYCH
Reklama

Od 17 października do 15 listopada 2022 r. prowadzi nabór wniosków na wymianę azbestowych pokryć dachowych na budynkach służących do produkcji rolniczej.

Więcej informacji na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

https://www.gov.pl/web/arimr/dzialanie-5-wymiana-pokryc-dachowych-z-materialow-szkodliwych-dla-zdrowia-lub-srodowiska-w-gospodarstwach-nabor-2022

Reklama