Reklama

Zadania o charakterze infrastrukturalnym
Budowa nowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 zdobyła najwięcej głosów – 1218 ważnych.
Drugie miejsce pod względem liczby głosów zajął wniosek dotyczący budowy oświetlenia boiska treningowego przy ul. Łęczyckiej. Na ten oddano 855 ważnych głosów.
Oznacza to, że oba te zadania zostaną zrealizowane w przyszłym roku. Koszt budowy placu zabaw wnioskodawcy oszacowali na 135 tys. zł, natomiast budowę oświetlenia boiska na 145 tys. zł, co daję łączną kwotę 280 tys. zł.

W przyszłym roku zostaną także zrealizowane trzy projekty z zakresu kultury
Organizacja plenerowego lata filmowego
Zakup książek do Miejskiej Biblioteki Publicznej
Wyposażenie MBP w anglojęzyczne książki dla dzieci.

Wartość realizacji wszystkich trzech zadań kulturalnych wynosi w sumie 45 tys. zł.
Głosowanie nad wnioskami zgłoszonymi przez mieszkańców trwało do 14 października, do tego dnia do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Ozorkowie wpłynęło 5 902 głosów, w tym 5 236 głosów ważnych oraz 666 głosów nieważnych.

Zgodnie Regulaminem Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego podjął decyzję o zwiększeniu kwoty budżetu o 25 000,00 zł w celu realizacji dwóch zadań o charakterze infrastrukturalnym, które otrzymały największą liczbę ważnych głosów. Wszystkie wybrane do realizacji projekty są istotne z punktu widzenia interesów mieszkańców Miasta.

Szczegóły na https://www.umozorkow.pl/2022/10/21/wyniki-glosowania-budzetu-obywatelskiego/Reklama