Informacja o wstrzymaniu naboru wniosków na przydomowe oczyszczalnie ścieków dla osób fizycznych
Reklama

W dn. 28 września 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji do zweryfikowania oświadczeń złożonych przez rodziców/opiekunów prawnych oraz osoby pełnoletnie składające oświadczenia we własnym imieniu, w zakresie ich poprawności w ramach Konkursu Grantowego „Cyfrowa Gmina – wsparcie z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

W wyniku prac Komisji, jej członkowie zapoznając się z będącymi w posiadaniu dokumentami, zweryfikowali oświadczenia:

Liczba oświadczeń złożonych przez opiekunów prawnych oraz osoby pełnoletnie składające oświadczenia we własnym imieniu, w zakresie ich poprawności w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – wsparcie z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” – 37
Liczba oświadczeń zweryfikowanych pozytywnie – 28
Liczba oświadczeń zweryfikowanych negatywnie – 9.

Reklama