Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych na praktykach we Włoszech / fot. ZSZ w Ozorkowie
Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych na praktykach we Włoszech / fot. ZSZ w Ozorkowie
Reklama

W dniach 11-26 marca 2017r. uczniowie i absolwenci Zespołu Szkół Zawodowych w Ozorkowie uczestniczyli – w ramach programu + „WIĘKSZE SZANSE-PEŁNIEJSZE KOMPETENCJE-LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” –  w zagranicznych stażach, które odbywały się w we Włoszech.

Była to pierwsza 20-osobowa grupa uczniów z terenu naszego miasta, która pod opieką p. Sławomira Janickiego i p. Rafała Jagodzińskiego, mogła poznać w pełni europejski sposób kształcenia i wykorzystać zdobyte umiejętności zawodowe podczas zagranicznej.

Organizatorem praktyk w Rimini była firma , która w profesjonalny sposób przygotowała pobyt naszych uczniów, koordynowała kontakty z pracodawcami  i ułatwiała poznawanie kultury włoskiej, poprzez organizowanie wycieczek i spotkań kulturalnych.

Podczas pobytu we Włoszech, uczniowie nie tylko doskonalili swoje umiejętności językowe i zawodowe, ale także rozwijali świadomość kulturową, budowali relacje i nabywali nowe kompetencje interpersonalne.

Niezwykle ciekawym punktem pobytu były wyjazdy kulturalne do San Marino i Wenecji oraz poznawanie zabytków regionu Emilia-Romania. Uczestnikom udało się zobaczyć zabytki Ravenny (grób Dantego, kościoły ze starożytnymi zdobieniami mozaikowymi) oraz malownicze miasteczko Sanarcangelo, którego osobliwością są starożytne podziemne składy win.

Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające ukończenie stażu, a koordynatorzy z firmy Sistema Turismo i sami pracodawcy podkreślali ogromne zaangażowanie uczestników, ich chęć współpracy i wysoki poziom umiejętności zawodowych w zawodach: technik informatyk, technik handlowiec i technik ekonomista.

Reklama