Maksymilian Kasprzak - kombatant 8 Pułku Strzelców Konnych - żywa legenda Bitwy nad Bzurą / fot. parzeczew.pl
Maksymilian Kasprzak - kombatant 8 Pułku Strzelców Konnych - żywa legenda Bitwy nad Bzurą / fot. parzeczew.pl
Reklama

10 września 2016 roku w Parzęczewie i w miejscowości odbyły się uroczystości upamiętniające wydarzenia Września roku. Wójt Gminy Parzęczew, przedstawiciele Zarządu Starostwa Powiatowego, przedstawiciele wojska, policji, oświaty, sąsiednich samorządów oraz członkowie Sekcji Kolarskiej „Szwadron” z Ozorkowa oddali cześć poległym żołnierzom składając kwiaty pod tablicą poświęconą lotnikom z 32 Eskadry Rozpoznawczej 3 Pułku Lotniczego z Poznania oraz pod pomnikiem w Orłej.

Gośćmi honorowymi uroczystości byli: Pan Maksymilian Kasprzak – kombatant 8 Pułku Strzelców Konnych – żywa legenda Bitwy nad Bzurą – walczył jako dowódca oddziału przeciwpancernego, został ranny podczas walk oraz pułkownik Wojska Polskiego w stanie spoczynku, członek AK, działacz społeczny, założyciel i kierownik pierwszego Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, podsekretarz stanu w urzędach Premierów Jana Krzysztofa Bieleckiego, Jana Olszewskiego i Waldemara Pawlaka, minister Zbigniew Zieliński.

Reklama