Reklama

Film z realizacji warsztatów animacji kulturowej w Ozorkowie w ramach projektu pod nazwą „My Stąd”. realizowany był przez uczniów I Ogólnokształcące w Ozorkowie.
dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Aktywizacji Obszarów Wiejskich realizuje pod nazwą ?My Stąd? dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem tego projektu jest aktywizacja kulturowa, nauczenie młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej podstaw pracy fotograficznej i filmowej oraz przybliżenie metody pracy projektem. Poza tym, przede wszystkim projekt ?My Stąd? skupia się na miejscu zamieszkania uczestników. W cyklu warsztatów w formacie weekendowym, prowadzonym przez doświadczonych trenerów i specjalistów od fotografii i filmu podczas trzech weekendowych zjazdów, uczestnicy poznają swoją miejscowość i okolice od nowej strony, doskonalą warsztat filmowo fotograficzny i poznają metodę pracy projektem.

Podczas ostatniego spotkania zwieńczeniem wspólnej pracy jest przygotowany i wykonany przez uczestników autorski projekt ? gra terenowa, podczas której zaproszeni goście mogą dowiedzieć się czegoś nowego o swojej okolicy, co przedstawione im jest w formie interaktywnej zabawy.

Więcej info na https://www.facebook.com/MyStadProjekt oraz http://www.faow.org.pl/index.php/pl/projekty/projekty-trwajace/my-stad.

Reklama