Na Moście Milenijnym: Beata Sobczak - Gieraga, Rafał Jagodziński, Sławomir Janicki
Reklama

Dla nauczycieli pracujących w krajach wspólnoty europejskiej, czyli również w Polsce,  jest rzeczą zupełnie oczywistą, że nauczają nie tylko w Europie i o Europie, ale również dla Europy, to znaczy kształcąc kluczowe umiejętności potrzebne młodym ludziom i przygotowując ich do ciągłych kontaktów i pracy z innymi Europejczykami.  W tym rozumieniu  nowoczesna szkoła to ta, która ma wysoki poziom nauczania języków obcych oraz zapoznaje uczniów z odmiennością innych kultur i narodów, uczy tolerancji, akceptacji i poczucia wspólnoty.

Nauczyciele z Zespołu Szkół Zawodowych w Ozorkowie, chcąc sprostać tym oczekiwaniom, postanowili stworzyć Europejski Plan Rozwoju swojej placówki, a następnie ?Europejska szkoła-innowacyjny nauczyciel?, który  został zatwierdzony do realizacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). W ramach tego projektu pięcioro nauczycieli odbyło w wakacje szkolenia w Wielkiej Brytanii.

Anglistki: Magdalena Walczak oraz Agnieszka Matusiak uczestniczyły w kursie Business English potrzebnym do nauczania języka angielskiego zawodowego w technikum. Beata Sobczak ? Gieraga, Rafał Jagodziński i Sławomir Janicki szkolili się w General English tak, aby w przyszłości móc wprowadzać na swoich zajęciach fragmenty w języku obcym. Metoda ta pozwoli nie tylko rozwinąć szerzej kompetencje językowe uczniów, ale też uatrakcyjni zajęcia. Dodam, iż nie jest to pierwszy ani ostatni projekt realizowany w szkole. Wcześniej doskonaliły swój warsztat nauczycielki języka angielskiego, w przyszłości będziemy zabiegać o wyjazdy naszych uczniów na praktykę zawodową.

Zawód nauczyciela wymaga uczenia się przez całe życie i my w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie doskonale zdajemy sobie z tego  sprawę. Dzięki projektowi nie tylko zyskaliśmy nową wiedzę i podnieśliśmy kwalifikacje, ale także nawiązaliśmy współpracę z ludźmi z całej Europy. Zachęcamy wszystkich do wykorzystywania szans, jakie przyniosła Polski z UE. Zwłaszcza w szkole może to być wsparciem dla ciekawych pomysłów!

Beata Sobczak – Gieraga

 

 

Reklama