Reklama

Towarzystwo Przyjaciół Ozorkowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Ozorkowie zapraszają w dn. 14.12.2012 r. o godz. 17.00 do czytelni MBP przy ul. Listopadowej 6b na spotkanie autorskie z prof. Mirosławem Makohonienko.
Profesor pochodzi z Ozorkowa. Tu się urodził i uczęszczał do szkoły podstawowej. Obecnie pełni funkcję Kierownika Zakładu Geologii i Paleogeografii Czwartorzędu w Instytucie Geoekologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Więcej informacji o naszym gościu na http://www.staff.amu.edu.pl/~zgipcz/?page_id=107#funkcje

Reklama