Cmentarz Ewangelicko Augsburski w Ozorkowie; Fot. eljot
Reklama

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie fotografii amatorskiej pt. „KOŚCIÓŁ  I EWANGELICKO AUGSBURSKI W FOTOGRAFII”.

Na autorów trzech najciekawszych prac czekają nagrody rzeczowe. Dodatkowo zostanie przyznana nagroda specjalna za najciekawszą pracę wykonaną w sepii bądź czerni i bieli.

Prace należy składać do 15 czerwca.

KONKURSU:

  1. Konkurs  pt. „KOŚCIÓŁ  I EWANGELICKO – AUGSBURSKI W FOTOGRAFII”, skierowany jest do dzieci i młodzieży – amatorów i pasjonatów fotografii.
  2. Wyniki konkursu i wręczenie nagród (połączone z wystawą prac zgłoszonych do konkursu)  nastąpi 04.09.2011r. w Kościele Ewangelicko – Augsburskim po nabożeństwie rozpoczynającym się o godz.12:00.
  3. Do konkursu należy zgłosić 3 prace w formacie A4. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice – kolorowe, czarno – białe, w sepii etc. Dodatkowo należy dołączyć płytę CD z oryginalnymi plikami zgłoszonych fotografii (np. JPG), wykonane w możliwie najlepszej rozdzielczości. Zdjęcia bez plików cyfrowych nie będą brały udziału w konkursie. Prace winny być oddane w kopertach opatrzonych imieniem, nazwiskiem, adresem, nr tel., e-mailem oraz wiekiem osoby zgłaszającej się do konkursu.
  4. należy składać w sekretariacie szkoły w której znajduje się informacja o konkursie, bądź dostarczyć (lub wysłać pocztą) do kuratora Parafii Ewangelicko – Augsburskiej, pana Waldemara Andrzejczaka na adres: ul. 9/6, 95-035 Ozorków.
  5. Przystąpienie do konkursu (złożenie prac w formie papierowej i cyfrowej) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na dalsze nieodpłatne wykorzystanie przez organizatora prac (publikacje, prezentacje związane z konkursem).
  6. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane ich właścicielom.
  7. Jury wybrane przez organizatora oceni złożone prace konkursowe i wyłoni zwycięzców. Decyzja jury będzie ostateczna i niepodważalna. 
  8. W kwestiach spornych ostateczna interpretacja powyższego regulaminu  należeć będzie do organizatora.

organizuje w Ozorkowie pod patronatem Biskupa Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP ks. Jana Cieślara

Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel.  510 669 951

Reklama