Reklama

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ozorkowie (tel. 42 718-93-54), ul. Lotnicza 1 (znajdująca się na parterze budynku Gimnazjum w Ozorkowie) serdecznie zaprasza na Dni Świadomości Dysleksji w dniach 5-7 października 2009r.

Szczegółowy harmonogram zajęć w dalszej części wiadomości.

Harmonogram

poniedziałek  5 października 2009r.
godzina 14.00 – 18.00

konsultacje dla rodziców i nauczycieli    / mgr Elżbieta Skonieczna /

 

  • jak rozpoznawać symptomy ryzyka dysleksji (informacje dla rodziców dzieci kl. O i I – III),
  • możliwości umówienia terminu badan dziecka,
  • konsultacje dla nauczycieli w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych dziecku ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

wtorek  6 października 2009r.
godzina 15.00 – 16.00

konsultacje dla rodziców i nauczycieli    / mgr Elżbieta Skonieczna /
  • prezentacja pomocy dydaktycznych dla ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się; / możliwość umówienia się na diagnozę trudności dziecka /

 

godzina 16.00 – 16:45         / mgr Elżbieta Skonieczna /

„Jak pomóc dziecku z deficytami rozwojowymi”

Prezentacja ćwiczeń usprawniających funkcje percepcyjne i grafomotorykę dla rodziców dzieci 6 letnich i młodszych klas szkolnych.
(zgłoszenia w miarę możliwości telefoniczne pod nr tel. 42  718-93-54  lub  608-19-46-44 do 2 października)

godzina 17.00 – 17.30

Prezentacja filmu:
„Jak wyleczyłem dziecko z dysleksji metodą kinezjologii edukacyjnej”
dla zainteresowanych rodziców i nauczycieli.

środa  7 października 2009r.
godzina 17.00 – 18.00   / mgr Alicja Nyczaj – Matusiak i mgr Anna Sadecka /

Zajęcia warsztatowe dla rodziców i dzieci szkoły podstawowej :

Czas z moim dzieckiem.
„Ortografia na wesoło ” – jak pomóc dziecku z trudnościami w nauce pisania i czytania. / prezentacja multimedialna, programy multimedialne, literatura /

Możliwość konsultacji logopedycznych.

Serdecznie zapraszamy
Reklama