Reklama

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ozorkowie zaprasza na Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji w dniach 01.10.2012r.- 05.10.2012r.

 

HARMONOGRAM

Rozwijanie sprawności językowych niezbędnych w nauce czytania i pisania poprzez gry i zabawy”

Zajęcia warsztatowe dla nauczycieli przedszkoli, klas młodszych szkoły podstawowej , terapii pedagogicznej

02 .10.2012 r. (wtorek) godz. 16.15-18.15

prowadzenie : Zofia Olejniczak- pedagog, terapeuta pedagogiczny, edukator, konsultant  w WODn w Łodz.

Rozstrzygnięcie konkursu „Ortografia do nas trafia”

Wręczenie nagród uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom.

02.10.2012r. (wtorek) godz. 14.30-15.30

 

„Dyslektyk w domu – wspieram i wymagam”

Warsztaty dla rodziców. Podczas zajęć uczestnicy poznają metody pracy z dzieckiem mającym dysleksję rozwojową. Zaprezentowane zostaną materiały dotyczące zaburzeń funkcji percepcyjno-motorycznych z propozycjami ćwiczeń do pracy z dzieckiem w domu.

03.10.2012r. (środa) godz. 16.00-17.30

Prowadzenie: Anna Sadecka, Alicja Nyczaj-Matusiak pedagodzy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ozorkowie

? Gdy uczeń brzydko pisze?

Zajęcia dla nauczycieli przedszkoli, klas młodszych szkoły podstawowej, terapii pedagogicznej

Nauczyciele poznają :

  • sposoby diagnozowania oraz korygowania zaburzeń grafii,
  • przykłady ćwiczeń stymulujących systemy sensomotoryczne możliwe do przeprowadzenia w warunkach klasy szkolnej,
  • ćwiczenia kształtujące prawidłowe nawyki pisania,

  • ćwiczenia motoryki dużej i małej /ręki/, niezbędne w pracy nad trudnościami w pisaniu

04. 10. 2012 r. (czwartek) godz. 16.15 – 17.30

Prowadzenie: Elżbieta Skonieczna – pedagog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ozorkowie

 

Konsultacje

W Europejskim Tygodniu Świadomości Dysleksji. w godzinach 16.00-18.00 odbędą się konsultacje z psychologiem, pedagogiem i logopedą w zakresie diagnozy zaburzeń mowy oraz form i metod pracy z dzieckiem w domu.

Zgłoszenia przyjmowane będą w sekretariacie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, ul. Lotnicza 1 w Ozorkowie lub telefonicznie 42 718 93 54.

Reklama