Reklama

Wczoraj w Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach doszło do podpisania listu intencyjnego, dotyczącego reaktywacji Krośniewickiej Kolei Wąskotorowej. Już 21 września kolejka ma ruszyć w pierwszą trasę.

Pod listem intencyjnym podpisali się m.in.: Marszałek Województwa Łódzkiego, Włodzimierz Fisiak, Wojewoda Łódzki – Krystyna Ozga oraz burmistrz Ozorkowa ? Piotr Giziński, Łęczycy ? Andrzej Olszewski i Krośniewic ? Barbara Herman, a także wójtowie poszczególnych gmin i Prezes Stowarzyszenia Krośniewicko-Ozorkowskiej Kolei Wąskotorowej, Paweł Papierz.

? Mając na uwadze ochronę obiektów kolejnictwa jako dóbr narodowych, propagowanie piękna kolei wąskotorowych, upowszechnianie różnych form rekreacji i turystyki kolejowej, podnoszenie atrakcyjności turystyczno-krajoznawczej i promocji regionu oraz gmin znajdujących się na trasie kolejki ? czytamy w intencyjnym.

Przypomnijmy, że krośniewicka wąskotorowa przebiega przez trzy województwa i dwadzieścia gmin (kolej posiada łącznie prawie 160 kilometrów torów). Na początek zostanie uruchomiona około 40-to kilometrowa trasa biegnąca od Krośniewic do Ozorkowa. Pomoc finansową w realizacji tego projektu zapowiedzial już, m.in: Marszałek Województwa Łódzkiego.

debowski – KCI [Kutnowskie Centrum Informacyjne]

Reklama