Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Reklama

Urząd Miejski w Ozorkowie w sierpniu przystąpił do realizacji programu pn. „EKOBYWATELE OZORKOWA – Program edukacji ekologicznej mieszkańców miasta”. Celem projektu, realizowanego z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, jest uświadomienie problemów ekologicznych społeczeństwu i utrzymania czystości w mieście.

Program realizowany będzie do 15 listopada 2008 r. Koszt projektu to 27 370 zł, z czego dofinansowanie z WFOŚiGW wynosi 18 710 zł.
Akcja skierowana jest do wszystkich mieszkańców miasta, a w szczególności do uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, szkół średnich, placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz dzieci z przedszkoli.

Dla dzieci i młodzieży organizatorzy przygotowali szereg konkursów:
– Konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej pn. „Czyste miasto-czysta przyjemność” przeznaczony dla: przedszkolaków, uczniów ze szkół podstawowych w dwóch kategoriach: kl. I-III i kl. IV-VI, młodzieży z gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych oraz dla osób z placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie Ozorkowa.

– Konkurs międzyszkolny pn. „Makulatura i Cooltura” związany jest z zebraniem jak największej ilości makulatury i puszek. Do konkursu przystąpią dzieci ze szkół podstawowych, młodzież z gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych oraz dzieci i młodzież z Zespołu Szkół Specjalnych.
– Konkurs na piosenkę przyrodniczo-ekologiczną pn. „Kochajmy przyrodę” skierowany do dzieci z przedszkoli.

W okresie realizacji projektu wykonany zostanie ekologiczny plan miasta Ozorkowa z wyszczególnieniem pomników przyrody, oczyszczalni ścieków, wysepek ekologicznych i sortowni odpadów PET. Na Oficjalnym Serwisie Internetowym Miasta Ozorkowa ukaże się film animowany z możliwością wykorzystania jako: tapety, wygaszacz na komputer przedstawiający tzw. Ozobywatela, który swoją postawą daje przykład jak postępować, aby w mieście było czysto. Relacje na temat przebiegu akcji ekologicznej będą się pojawiać w postaci kolorowych dodatków do „Wiadomości Ozorkowskich”.

umozorkow.pl

Reklama