Miasto Ozorków znalazło się w gronie 18 beneficjentów, którzy jako pierwsi w województwie łódzkim otrzymali fundusze ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację inicjatyw edukacyjnych (Działanie 9.5).

Pierwszy, pilotażowy konkurs w ramach tego działania ogłoszono 17 grudnia 2007 r. Do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi złożono 160 wniosków. Po ocenie formalnej i merytorycznej do dofinansowania zakwalifikowano tylko 18 projektów, wśród nich zgłoszony przez Miasto Ozorków. Uroczystość wręczenia beneficjentom listów gratulacyjnych odbyła się 3 lipca w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi. W spotkaniu uczestniczyli m. in. marszałek Włodzimierz Fisiak, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Elżbieta Hibner i dyrektor Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki Bartosz Rzętkiewicz. Ozorków reprezentował Piotr Giziński i naczelnik Wydziału Współpracy Europejskiej, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Agnieszka Chmielińska – Wankiewicz.

Działanie 9.5 – oddolne inicjatywy edukacyjne, skierowane jest do mieszkańców gmin wiejskich i wiejsko – miejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców (Ozorków – gmina miejska, 20 tys. mieszkańców). Na projekty wyłonione do realizacji w ramach konkursu dostępna była kwota 900 tys. zł.

Ozorków otrzymał 50 tys. zł. na realizację programu „I to światło jest w zasięgu twojej ręki – szkolenia z ICT”. 50 nauczycieli z miejskich placówek oświatowych (czyli blisko połowa wszystkich pracowników) zostanie objętych szkoleniem w posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi. Realizacja projektu ma na celu zwiększenie jakości usług edukacyjnych, podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli oraz wzbogacenie form nauczania, zachęcających uczniów do aktywności w różnych zajęciach pozaszkolnych i rozwijania własnych zainteresowań.

rozpocznie się po wakacjach. Nauczyciele zostaną podzieleni na 5 grup. odbywać się będą po godzinach pracy – trwać będą w sumie 24 godziny (planowane jest zorganizowanie 6 spotkań po 4 godziny).

ozorkow.info.pl