logo_pmkisn.png
Reklama

Miejska Biblioteka Publiczna w Ozorkowie, pomimo bardzo dużej liczby wniosków złożonych w tym roku przez instytucje kultury, po raz kolejny otrzymała ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowanie na realizację trzech projektów: "ZNAMY SIĘ TYLKO Z LITERATURY", "HERBERCIARNIA" oraz "ZANIM KSIĄŻKA TRAFI W MOJE RĘCE".

Na realizację zadań przyznano ozorkowskiej książnicy dotacje w ramach Programu "Promocja czytelnictwa" w łącznej kwocie 12.600 zł.

Projekt "ZNAMY SIĘ TYLKO Z LITERATURY – cykl spotkań z pisarzami" polega na zorganizowaniu cyklu spotkań z pisarzami dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Dzięki pozyskanym środkom finansowym w ozorkowskiej bibliotece gościć będzie 10 pisarzy. W marcu i kwietniu odbyły się spotkania autorskie z Joanną Olech, Barbarą Gawryluk, Barbarą Kosmowską (dla młodzieży) i Grażyną Bąkiewicz. W maju odwiedzi nas Beata Ostrowicka i ponownie Barbara Kosmowska (spotkanie dla dorosłych).

Jesienią dzieci i młodzież spotkają się z Anną Onichimowską, Kazimierzem Szymeczko i Roksaną Jędrzejewską-Wróbel. Dorośli czytelnicy będą mieli możliwość poznać Irenę Matuszkiewicz i Jacka Dehnela.

"HERBERCIARNIA – cykl warsztatów poświęconych twórczości Zbigniewa Herberta" – to projekt skierowany do młodzieży z gimnazjum w Ozorkowie i wsi Modlna, dzięki któremu młodzież rozszerzy wiadomości o życiu i twórczości Zbigniewa Herberta (także w formie zabawy).

Dzięki uczestnictwu w warsztatach uczniowie zdobędą umiejętności niezbędne do przygotowania prezentacji multimedialnej (z wykorzystaniem zdobytej wiedzy, ale też dzięki uzyskanym wskazówkom, jak wyszukiwać i selekcjonować informacje).

Konkurs kończący cykl spotkań będzie stanowił nie tylko potwierdzenie zdobycia przez młodzież wiedzy, ale także przygotuje ją do wystąpień przed szerszym audytorium.
Zakupione w ramach projektu książki poszerzą księgozbiór biblioteki o pozycje związane z życiem i twórczością Zbigniewa Herberta, a tym samym staną się istotnym źródłem wiedzy o poecie także dla innych jej czytelników.

Projekt "ZANIM KSIĄŻKA TRAFI W MOJE RĘCE – cykl warsztatów, spotkań, wycieczek" – skierowany jest do uczniów klas IV integracyjnych Szkół Podstawowych nr 4 i 5 w Ozorkowie. Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy na temat wytwarzania książki, zawodów związanych z książką, poszczególnych elementów budowy książki oraz zwrócenie uwagi dzieci na odpowiedni sposób traktowania książki jako wytworu ludzkiej działalności.

W ramach zajęć uczniowie nie tylko poznają historię i budowę książki, ale też będą mogli samodzielnie "wyprodukować" papier, ufarbować go metodą japońską, a także będą pisać gęsim piórem i odciskać pieczęci lakowe (warsztaty te zostaną przeprowadzone przez pracowników czerpalni papieru Kalander, którzy w strojach z epoki wprowadzą dzieci w tajniki powstawania książki sprzed "epoki Gutenberga").

Poznają warsztat pracy pisarza podczas spotkania z autorką popularnych książek dla dzieci i młodzieży Beatą Ostrowicką oraz tajniki powstawania szaty graficznej w trakcie zajęć z ilustratorką Iwoną Całą. Kolejne etapy "życia książki" dzieci poznają podczas zajęć zorganizowanych w drukarni WIST, wydawnictwie Literatura oraz księgarni EMPIK. Podsumowaniem wszystkich spotkań będą warsztaty, w trakcie których dzieci stworzą własną książkę wykorzystując zdobytą w czasie wcześniejszych zajęć wiedzę i zdobędą tytuł "Małego Twórcy Książki".

O wszystkich działaniach realizowanych w ramach projektów będziemy na bieżąco informować na swojej stronie internetowej biblioteki http://mbp.ozorkow.net

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w organizowanych imprezach.

Reklama