logo_expressivo.gif

Od 5 maja 2008 r. w Ozorkowie uruchomiła nową usługę.
W bibliotece głównej przy ul. Listopadowej 6 i w Filii nr 1 dla Dorosłych przy ul. 17 dostępny jest komputerowy "expressivo" czytający teksty ludzkim głosem.

Licencje programu "expressivo" w Ozorkowie otrzymała nieodpłatnie od firmy IVO Software z Gdyni.

W czytelniach internetowych bibliotek można odsłuchać książki, artykuły, wiadomości, e-maile.
Nowa usługa stwarza ogromną szansę zapoznania się z tekstem literackim osobom niedowidzącym i niewidomym.