Reklama

W marcu rozpoczną sie prace przy budowie ul. Lipowej w Ozorkowie. Wykonawcą prac zostało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ERBEDIM Sp. z o. o. z Piotrkowa Trybunalskiego. Firmę wybrano w drodze dwuetapowego przetargu ograniczonego. W pierwszym etapie przedsiębiorstwa składały wnioski o dopuszczenie do procedury przetargowej (zgłosiło się pięć firm). Wybrano cztery firmy, które mogły przystąpić do drugiego etapu czyli złożenia ofert. Ofertę złożyły dwie firmy: ERBEDIM i Budimex Dromex S. A. z Warszawy.

Erbedim zaproponował najkorzystniejszą cenę. Wykonawca wycenił koszt prac na 5 206 303,96 zł netto (6 351 690,79 brutto). Dofinansowanie z Unii to ponad 3 mln 500 tys. zł., reszta środków pochodzi z budżetu Miasta Ozorkowa. Dzięki korzystnej cenie, zaproponowanej przez wykonawcę, miasto przeznaczy na budowę ul. Lipowej mniej środków, niż zakładano w projekcie. Oszczędności poprzetargowe to około 1 mln zł.

Erbedim realizował budowę al. Unii w Ozorkowie – wykonawca wywiązał sie z umowy, jeśli chodzi o jakość i termin wykonania prac i nie było do niego żadnych zastrzeżeń. Firma była wykonawcą m. in. budowy Drogi Krajowej Nr 1 między Krośniewicami i Topolą, Drogi Krajowej Nr 1 na odcinku Łódź – Tuszyn, krajowej 12- tki Sulejów – Opoczno.

Zgodnie z procedurą, przy realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych, powoływany jest inżynier projektu. Zostało nim Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe "Michałowicz" z Łodzi (firma była inżynierem projektu także przy al. Unii).

Termin zakończenia budowy ul. Lipowej – 15 sierpnia 2008 r.

Budowa ul. Lipowej to najważniejsza w Ozorkowie inwestycja drogowa w ciągu ostatnich kilku lat. Dzięki niej z centrum zostanie wyprowadzony ruch ciężarówek i tirów, dojeżdżających do podstrefy Ozorków Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Obecnie ul. Lipowa nie posiada utwardzenia i nawierzchni asfaltowej i nie może służyć jako droga przejazdu dla ciężkich samochodów ciężarowych. W ramach budowy od ul. Unii do skrzyżowania z ul. Adamówek powstanie 410. metrowy odcinek drogi zbiorczej. Jednocześnie zostanie wybudowany 120. metrowy odcinek drogi lokalnej od skrzyżowania z ul. Unii do ul. Kochanowskiego w celu skomunikowania terenów rekreacyjnych nad zbiornikiem na Bzurze z mieszkaniową i przemysłową częścią miasta.

Ul. Lipowa klasy zbiorczej będzie mieć cztery pasy jezdni, zostaną wybudowane chodniki, ścieżka rowerowa, w ulicy będzie położona kanalizacja deszczowa i teletechniczna. W ramach inwestycji zostanie przebudowane skrzyżowanie z sygnalizacja świetlną i zainstalowane oświetlenie wzdłuż ulicy. W przypadku odcinka klasy lokalnej przewiduje się budowę kanalizacji deszczowej, dwupasmowej jezdni, oświetlenia, chodnika, ścieżki rowerowej i przebudowę jednego skrzyżowania.

Zadanie inwestycyjne, jakim jest budowa ul. Lipowej, to kolejny element dużego projektu, związanego z przebudową układu komunikacyjnego miasta Ozorkowa. W ramach zadania zbudowano już al. Unii, planuje się budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Maszkowska, Średnia, Zgierska, Wyszyńskiego i Południowa oraz przebudowę ul. Południowej z mostem na rzece Bzurze (3 etap realizacji zadania).

Wszystkie te prace służą wyprowadzeniu ciężkiego transportu samochodowego z centrum Ozorkowa, a także stworzeniu połączenia drogowego obszarów rozwoju gospodarczego Ozorkowa i Parzęczewa z drogą Krajową Nr 1 i węzłem "Emilia" autostrady A-2.
Realizacja projektu wpłynie na zwiększenie atrakcyjności terenów w okolicy Lipowej i przyczyni się do zmniejszenia ruchu samochodowego i zanieczyszczenia środowiska w historycznym centrum Ozorkowa.

umozorkow.pl
Izabela Dobrynin, Rzecznik Prasowy Burmistrza Miasta Ozorkowa

Reklama