blizejciebie.png
Reklama

W Zespole Szkół w Solcy Wielkiej pod Ozorkowem uroczyście oddano do użytku nowy pawilon dydaktyczno-sportowy. W dobudowanym do ist­niejącego budynku dodat­kowym skrzydle znajduje się pełnowymiarowa sala gimnastyczna ze sztuczną nawierzchnią, salka korek­cyjna, sale lekcyjne dla klas I–III szkoły podstawowej, nowa stołówka oraz kuch­nia.

Rozbudowa szkoły pro­wadzona była od lipca 2006 roku. Jej całkowity koszt za­mknął się w kwocie 1,7 mln zł i został sfinansowany wspólnymi siłami gminy Ozorków, Funduszu Rozwo­ju Kultury Fizycznej i MEN.

Bliżej Ciebie 2008-02-16

TEKST: (DJ) 

Reklama