zdjcie0015.jpg
Reklama

Po kilkumiesięcznym remoncie skrzyżowania ulic Stażyńskiego i zostało ono wczoraj oddane do użytku.

Termin ten jest nieprzypadkowy, ponieważ w weekend odbywają się na Aleji Unii.
Gdydy nie otworzono skrzyżowania, zostałby komunikacyjnie sparaliżowany.

Reklama