mbp_logo.png
Reklama

Miejska Biblioteka Publiczna im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
95-035 Ozorków ul. Listopadowa 6b

telefony: dyrektor 42 710-31-16,

wypożyczalnia 42 710-31-17, 

kom. 508 100 392, fax 42 710-32-11

www.mbp.ozorkow.net email: mbp.ozorkow@wp.pl

Aktualności
Aktualne informacje o działalności biblioteki są dostępne na stronie internetowej www.mbp.ozorkow.net

 

Godziny otwarcia:

Dzień tygodniaMBPFilia nr 1Filia nr 2
Poniedziałek8.00 – 16.009.00 – 18.009.00 – 18.00
Wtorek8.00 – 18.009.00 – 17.009.00 – 17.00
Środa8.00 – 18.009.00 – 18.009.00 – 18.00
Czwartek12.00 – 16.0012.00 – 16.0012.00 – 16.00
Piątek8.00 – 18.009.00 – 18.009.00 – 18.00

Filie biblioteczne:
Filia Nr 1 dla Dorosłych – ul. R. Mielczarskiego 17 tel. 42 710-31-95
Filia Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży – ul. R. Mielczarskiego 17 tel. 42 710-31-95

Zbiory biblioteczne: (stan na 31.12.2011 r.)
*  Książki: 49.649 wol.

* Płyty analogowe: 117

*Płyty kompaktowe: 19

* Kasety video: 2

*Kasety magnetofonowe: 18

* CD-ROM: 3

Czasopisma bieżące: 17 tytułów – Biblioteka w Szkole, Cztery Kąty, Dziennik Łódzki, Express Ilustrowany, Gminniak, Kalejdoskop, Kumpel, Mój Piękny Ogród, Na Szlak!, Pani, Poradnik Bibliotekarza, Poradnik Domowy, Twój Styl, Ubezpieczenia i Prawo Pracy, , Wiedza i Życie, Zwierciadło.

W bibliotece opracowywane są następujące bazy komputerowe:

– Katalog zbiorów,

– Biografie,

– Ekologia,

– Książki z dużym drukiem,

– Kwerendy,

– Medycyna,

– Publikacje własne,

– Regionalia,

– Scenariusze imprez.

Bazy są dostępne na stronie www.mbp.ozorkow.net w zakładce Katalogi on-line

Świadczymy usługi dla czytelników
✔ udostępniamy zbiory biblioteczne na miejscu w czytelniach oraz wypożyczamy na zewnątrz
✔ prowadzimy obsługę informacyjną czytelników w zakresie informacji bibliotecznej, rzeczowej i bibliograficznej
✔ udostępniamy informacje związane z Ozorkowem i regionem łódzkim
✔ prowadzimy lekcje tematyczne oraz z zakresu przysposobienia bibliotecznego dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i średnich
✔ prowadzimy działalność kulturalno-oświatową (wystawy, spotkania, konkursy, wycieczki, imprezy okolicznościowe)
✔ organizujemy praktyki dla studentów

✔ udostępniamy łącze z Internetem w czytelniach internetowych; odpłatność: 1 godz. – 2zł, do 30 min. – 1 zł

✔ "Książki do słuchania" – w czytelniach internetowych można odsłuchać książki, artykuły, wiadomości, e-maile. Usługa stwarza ogromną szansę zapoznania się z tekstem literackim osobom niedowidzącym i niewidomym.

Wydawnictwa MBP – tomiki poezji laureatów wojewódzkiego konkursu literackiego im. K.K. Baczyńskiego:
1) Ja i mój świat. Ozorków 1998
2) Szukając tego, który nazwał chmury. Ozorków 1999
3) Zostań jeszcze chwilę. Ozorków 2000
4) Szukam swego miejsca bezradnie, bezbronnie, bezczynnie… Ozorków 2001
5) Ten dreszcz nie ustanie… Ozorków 2002
6) Namalować świat wyrazem. Ozorków 2003
7) Otwórz drzwi do krainy wyobraźni. Ozorków 2004 8)Poeta ma tylko serce. Ozorków 2005
9) Ozorków – moje miasto najbliższe. ozorków 2006
10) Po prostu miłość. Ozorków 2006
11) Taki piękny jest świat, jakim go widzimy. Ozorków 2007

12) Nuty życia. Ozorków 2008

13) Magiczna pora. Ozorków 2009

14) Kawałek nieba. Ozorków 2010

15) Architektoniczne walory Ozorkowa. Ozorków 2011

Przy bibliotece działają:
• Towarzystwo Przyjaciół Ozorkowa (MBP ul. Listopadowa 6b)
• Internetowy Klub Seniora (Filia nr 1 ul. Mielczarskiego 17)
• Dyskusyjny Klub Książkowy (Filia nr 1 ul. Mielczarskiego 17)

Historia
Pierwsza biblioteka o charakterze publicznym powstała w Ozorkowie11 listopada 1920 roku.
Do jej powstania przyczynili się ozorkowscy nauczyciele. Lokal biblioteki znajdował się w budynku przy ul. Listopadowej 11. Mimo skromnych warunków biblioteka miała wiernych czytelników, o czym świadczy fakt przechowania w swoich domach przez cały okres okupacji książek, wypożyczonych przed zamknięciem jej w roku 1940 przez władze niemieckie.

Dzięki temu ofiarnemu czynowi biblioteka mogła wznowić działalność w roku 1947. Inicjatorem jej powstania był ówczesny burmistrz miasta Jan Grzegorczyk.

W dniu otwarcia księgozbiór liczył 452 wol. Pierwszego dnia zarejestrowano 40 czytelników. Książek dla dzieci nie było. Od 1960 roku biblioteka mieści się w zabytkowym budynku przy ul. Listopadowej 6b. Następuje wzrost liczby czytelników. Biblioteka ciągle dostosowuje swoje założone i rzeczywiste funkcje społeczne do potrzeb użytkowników.
W roku 1968 ze zbiorów wydzielono książki dla dzieci i utworzono wypożyczalnię i czytelnię dla dzieci.

W krótkim czasie okazało się, że istnieje potrzeba zorganizowania biblioteki na osiedlu mieszkaniowym. 2 maja 1988 r. otwarto 2 filie biblioteczne: dla dorosłych i dla dzieci. Przeniesiono tam ze skromnych warunków filię dla dzieci, a pozostawione pomieszczenia przejęła MBP. Wkrótce zrodziła się potrzeba utworzenia nowej filii dla dzieci i młodzieży w starej części miasta. 2 maja 1990 r. nastąpiło otwarcie trzeciej filii MBP, która istniała do 31 marca 2010 r. Sieć bibliotek którą uzupełnia punkt biblioteczny w Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie.

Obecnie są to biblioteki nowoczesne, przede wszystkim za sprawą profesjonalnego zespołu, tak w bibliotece głównej, jak również w filiach. Gwarantują na miarę potrzeb współczesności zaspakajanie oczekiwań informacyjnych, edukacyjnych, intelektualnych oraz praktycznych i rozrywkowych.

MBP i filie biblioteczne obsługują rocznie ok. 5.400 czytelników i realizują 111 tysięcy wypożyczeń. Księgozbiory liczą ogółem ponad 63 tysiące woluminów.
MBP była jedną z pierwszych w województwie, która udostępniła swoje książki w Internecie.

Od 2003 r. w bibliotece głównej, od maja 2004 r. w Filii nr 1 dla Dorosłych, a od września 2006 r. w Filii nr 2 dla Dzieci i Młodzieży (na osiedlu) czytelnicy mogą korzystać z materiałów informacyjnych za pośrednictwem Internetu.

Od maja 2008 r. biblioteka uruchomiła nową usługę. W bibliotece głównej przy ul. Listopadowej 6 i w Filii nr 1 dla Dorosłych przy ul. Mielczarskiego 17 dostępny jest program komputerowy „expressivo” czytający teksty ludzkim głosem. W czytelniach internetowych bibliotek można odsłuchać książki, artykuły, wiadomości, e-maile. Nowa usługa stwarza ogromną szansę zapoznania się z tekstem literackim osobom niedowidzącym i niewidomym 

Reklama