Reklama

Starosta Zgierski Grzegorz R. Leśniewicz podpisał umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dzięki której do Ozorkowa i Aleksandrowa Łódzkiego trafią pieniądze na realizację projektów dla osób niepełnosprawnych. Region otrzyma fundusze w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”. W wyniku podpisanej umowy PFRON przekaże niemal 170 tysięcy złotych na likwidację barier architektonicznych oraz utworzenie nowego miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej. Pieniądze trafią do Aleksandrowa Łódzkiego i Ozorkowa.

Za pozyskane pieniądze do 30 marca przyszłego roku w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Ozorkowie zostaną zlikwidowane bariery architektoniczne. Projekt przewiduje m.in. zakup i montaż windy. Natomiast w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim, będzie możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej na stanowisku sprzątaczki, ponieważ pieniądze z PFRON posłużą do wyposażenia nowego stanowiska pracy dla takiej osoby. – informuje Starosta Zgierski Grzegorz R. Leśniewicz.

W ciągu najbliższych tygodni zostaną podpisane umowy między Powiatem Zgierskim a Ozorkowem i Aleksandrowem Łódzkim, a następnie rozpoczną się prace nad realizacją projektu.

powiat.zgierz.pl

Reklama